Perfect Lady®

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

 

KURS INSTRUKTORSKI

Celem kursu jest nabycie uprawnień Instruktora do prowadzenia szkoleń w systemie Perfect Lady.


O tytuł Instruktora Perfect Lady mogą ubiegać się osoby, które posiadają certyfikat Perfect Lady na poziomieco najmniej zaawansowanym.

W przypadku posiadania dyplomu innej firmy wymagana jest weryfikacja umiejętności.

 

Kursy instruktorskie są przeprowadzane wyłącznie w Centrum Szkoleniowym Perfect Lady w Gdańsku. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dyplom Instruktora Perfect Lady oraz materiały szkoleniowe zawierające program zajęć i wskazówki do prowadzenia kursów.

Instruktor mający dyplom na poziomie zaawansowanym w technice żelowej lub akrylowej może prowadzić kursy w danej technice na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym i posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminu końcowego.

Instruktor mający dyplom na poziomie mistrzowskim w technice żelowej lub akrylowej może prowadzić kursy w danej technice na poziomie podstawowym, zaawansowanym lub mistrzowskim i jest uprawniony do przeprowadzania egzaminu końcowego na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Celem weryfikacji jest poznanie umiejętności uczestnika w zakresie posługiwania się daną metodą przy użyciu materiałów Perfect Lady. Oferta jest skierowana do osób, które posiadają umiejętności przedłużania i stylizacji paznokci co najmniej na poziomie zaawansowanym.

Wykonywanie zabiegu powinno przebiegać sprawnie, płynnie, czysto, z zachowaniem wszelkich zasad prawidłowych metod pracy, a efekt końcowy musi spełniać standardy Perfect Lady.

 

 

 

ETAP I
Weryfikacja
Czas trwania: 4 godziny
Cena: 0 zł

 

 

Poziom zaawansowany

Wymagania:
1. Wykonanie manicure mechanicznego i europejskiego (biologicznego)
2.Przygotowanie płytki paznokcia do zabiegu przedłużania i stylizacji
3.Wykonanie frenchu na tipsie
4.Wykonanie frenchu na szablonie
5.Wtapianie ozdób stałych
6.Zdobienia kolorowym akrylem/żelem
7.Teoria: budowa naturalnej płytki paznokcia, prawidłowa budowa przedłużonego paznokcia, choroby i defekty płytki paznokciowej, higiena i bezpieczeństwo pracy

 

Poziom mistrzowski

Wymagania:
1. Wykonanie manicure mechanicznego i europejskiego
2. Przygotowanie płytki paznokcia do zabiegu przedłużania i stylizacji
3. Wykonanie frenchu na tipsie
4. Wykonanie frenchu na szablonie
5. Wtapianie ozdób stałych
6. Zdobienia kolorowym akrylem/żelem
7. Wykonanie paznokci zgodnie z obecnie panującymi trendami
8. Wykonanie paznokci o niestandardowym kształcie (pointed nails, pipe, edge, Bridget)

Teoria:
budowa naturalnej płytki paznokcia, prawidłowa budowa przedłużonego paznokcia, choroby i defekty płytki paznokciowej, higiena i bezpieczeństwo pracy

 

 

 

ETAP II
Szkolenie
Czas trwania: 6 godzin
Cena kursu: 0 zł

 

Program:
1. Omówienie Programu szkoleń Perfect Lady z wybranych metod i poziomu zaawansowania
2. Wybór kursów odpowiednich zarówno do oczekiwań jak i możliwości uczestników
3. Sposób prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych
4. Technika prowadzenia zajęć grupowych
5. Sposób przeprowadzania egzaminów
6. Ankiety uczestników kursu i wydawanie dyplomów
7. Standardy wyposażenia i sposób organizacji Ośrodka Szkoleniowego Perfect Lady
8. Działania marketingowe Ośrodka Szkoleniowego Perfect Lady

 

 

 

 

ETAP III
Egzamin
Czas trwania: 2 godziny
Cena: 0 zł

 

Egzamin instruktorski polega na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności przekazywania wiedzy. Po zakończeniu egzaminu uczestnik otrzymuje dyplom odpowiadający poziomowi rzeczywistych umiejętności posługiwania się materiałami akrylowymi według standardów i technologii Perfect Lady.

 

Poziom zaawansowany

 

Wymagania:
1. Wykonanie manicure mechanicznego i europejskiego (biologicznego)
2. Przygotowanie płytki paznokcia do zabiegu przedłużania i stylizacji
3. Wykonanie frenchu na tipsie
4. Wykonanie frenchu na szablonie
5. Wtapianie ozdób stałych
6. Zdobienia kolorowym akrylem/żelem
7. Teoria: budowa naturalnej płytki paznokcia, prawidłowa budowa przedłużonego paznokcia, choroby i defekty płytki paznokciowej, higiena i bezpieczeństwo pracy

 

Poziom mistrzowski

Wymagania:
1. Wykonanie manicure mechanicznego i europejskiego (biologicznego)
2. Przygotowanie płytki paznokcia do zabiegu przedłużania i stylizacji
3. Wykonanie frenchu na tipsie
4. Wykonanie frenchu na szablonie
5. Wtapianie ozdób stałych
6. Zdobienia kolorowym akrylem/żelem
7. Wykonanie paznokci zgodnie z obecnie panującymi trendami
8. Wykonanie paznokci o niestandardowym kształcie (pointed nails, pipe, edge, Bridget)
9. Teoria: budowa naturalnej płytki paznokcia, prawidłowa budowa przedłużonego paznokcia, choroby i defekty płytki paznokciowej, higiena i bezpieczeństwo pracy